เตรียมรถแต่ง MG 3 ของคุณให้พร้อม

จะ MG3 Hatchback หรือ MG3 Xross จะแต่งแบบไหนก็ FUN ได้ตามสไตล์คุณ แล้วมาโชว์กันในงาน MG3 Let’s Show Up 2017 จะโชว์ผ่านออนไลน์ หรือจะเอาไปโชว์คันเป็น เป็น ในงาน ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายกว่า 300,000 บาท

กติกาการร่วมสนุก

 • ร่วมสนุกผ่านทาง www.mg3showup.com
 • รถ MG ที่สามารถร่วมสนุก ได้แก่ MG3 Hatchback และ MG3 Xross
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่สมัคร และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ MG3 คันที่ลงทะเบียน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลและทำตามขั้นตอนในการสมัครร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน
 • ข้อมูลรถ MG3 ที่ลงทะเบียนร่วมสนุก จะต้องเป็นคันเดียวกับภาพถ่ายรถที่ร่วมสนุก

กติกาการโหวต

 • ผู้ที่ต้องการโหวต จะต้อง Log in ผ่าน Facebook ทุกครั้งก่อนทำการโหวต
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโหวต ยิ่งโหวตเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเยอะ
 • สามารถกดโหวตได้อีกครั้งภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากการกดโหวตครั้งล่าสุด

ระยะเวลาการร่วมสนุกและประกาศผล

 • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 27 ม.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 1 ก.พ. 60
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 24 ก.พ. 60 และประกาศผลวันที่ 1 มี.ค. 60
 • รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 24 มี.ค. 60 และประกาศผลวันที่ 29 มี.ค. 60
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ผ่านทาง www.facebook.com/MGFCThailand ตามวันที่กำหนด

เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด

 • ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 5 อันดับแรก เป็นผู้ชนะ และได้รับรางวัลจาก MG FC Thailand
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดตกแต่งรถยนต์ MG3 มีดังนี้
  1. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 1
  - บัตรที่พักโรงแรมระยองแมริออทแอนด์สปา รางวัลมูลค่า 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 2
  - บัตรที่พักโรงแรมระยองแมริออทแอนด์สปา รางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 3
  - บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 4
  - คูปองเงินสด สำหรับใช้บริการที่ Moly Care มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  5. รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอันดับที่ 5
  - คูปองเงินสดเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เกณฑ์การตัดสิน และรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมโหวต

 • ผู้ที่ร่วมโหวตทั้งหมดจะถูกนำมาสุ่มจับผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล
 • ผู้โชคดี 10 ท่านจะได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไข

 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ทางคลับจะเป็นผู้ติดต่อกลับเพื่อรับรางวัล ในส่วนของวันและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่านสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่เกิน 2,000 บาท จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ และจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเองโดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • ผู้ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ได้รับ รวมทั้งเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการได้รับรางวัลนั้นๆ
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ รางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • MG FC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วย
 • MG FC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-นามสกุล รายละเอียดอื่นใด และภาพถ่ายรถยนต์ของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพถ่ายรถยนต์ของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ MG FC Thailand และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ MG FC Thailand ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • หาก MG FC Thailand ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ทาง MG FC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 • MG FC Thailand ขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมทั้งรางวัลต่างๆ ที่มีมูลค่าเท่ากันได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของ MG FC Thailand และคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลได้
 • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่