คะแนนโหวตสูงสุด อันดับ

1657 คะแนน

เฉลิมพงศ์ นวลนิล

คะแนนโหวตสูงสุด อันดับ

875 คะแนน

Volunteer Bike Motorspeed

คะแนนโหวตสูงสุด อันดับ

832 คะแนน

Yannakawee Srialam

คะแนนโหวตสูงสุด อันดับ

403 คะแนน

หญิงต้อม ปาปารัชซี่

คะแนนโหวตสูงสุด อันดับ

392 คะแนน

ชัชชัย หวังกิจ